/ Yazılım Geliştirme

Cihansoft bir yazılım üretici ve geliştirici şirkettir.

Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dicle Teknokent'te Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisinin danışmanlığında tecrubeli mühendis ve bilgisayar programcıları ekimiz profesyonel AR-GE faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan her alanda yazılım üretmekte ve geliştirmektedir.

Başta Devlet Kurumları, İş Dünyası, Basın Yayın Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere her alana dönük özel ve özgün yazılım geliştirme faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.

Cihansoft ülkemizde özellikle Belediye Portalı konusunda yaşanan yaygın sorunlar konusunda köklü ve kapsamlı çözümler üzerinde çalışmakta ve bu amaçla Akıllı Belediye Portalı Sistemi (Abps) ile Belediye Bilgi Yönetim Sistemi (BBYS) adlı iddialı projeler üzerinde AR-GE yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için Ürün sayfamızı ziyaret ediniz.

Cihansoft;
1- Bilişim Teknolojileri alanında;

A- Yazılım ve Donanım: Bilgisayar, mobil iletişim araçları ve diğer bütün elektronik araç ve cihazların donanım ve sistemlerinin, yazılım, program, otomasyon ve uygulamalarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, yürütülmesi, yönetimi, bakım, onarım ve desteğinin sağlanması, eğitiminin verilmesi ile bunlardan bazıları veya tamamının yaptırılması, Bilişim Teknolojileri alanında gerekli olan her türlü cihazları ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

B- Veri Tabanı: Bilgi ve İletişim alanında her türlü bilgi ve veriyi toplamak, işlemek, dönüştürmek, saklamak, korumak, ağ sistemleri ve internet aracılığıyla bir yerden bir yere iletmekle son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunmak ve bu işlemleri yaparken kullanılan iletişim teknikleri, elektronik cihaz, bilgisayar ve mobil araçlar dahil tüm bu teknolojileri kullanmak, araştırma ve geliştirilmesini (Ar-Ge) yapmak, üretmek, kullanım desteği, eğitimini vermek ile bunlardan bazıları veya tamamının yaptırılması,

C- e-Hizmetler: e-devlet, e-ticaret, e-marketing, e-eğitim gibi internet ve elektronik cihazların bir arada kullanımından meydana gelen her türlü alanda araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapmak, yazılım hazırlamak, tasarlamak, üretmek, satın almak, kiraya vermek, kiralamak ile bunlardan bazıları veya tamamını yaptırmak,

D- Danışmanlık ve Hizmetler: Bilişim Teknolojileri sayesinde resmi kurum ve kuruluşlar ile firmalara iç verimlilik oranlarını yükseltmek, üretim maliyetlerini düşürmeki bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlamak, küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlamak, daha az ahata ile üretimlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, bütün bu konularda danışmanlık yapmak, fizibilite yapmak, raporlamak, eğitim vermek, firmalarda personel görevlendirmek ve bulundurmak ile bu konulardan bazıları veya tamamını yaptırmak, Bilişim Teknolojileri kapsamında kendi bünyesinde veya resmi kurum ve kuruluşlar ve firmalar ile ortak web tabanlı yayınlar (web sitesi) oluşturmak, kitaplar yayınlamak, dergiler çıkarmak, tv ve radyo programları hazırlamak, Web tabanlı reklamlar oluşturmak, bunları web tabanlı yayınlarda yayınlamak veya yaptırmak, Konusu ile ilgili okul ve kurslar açmak, eğitim konularında resmi veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

E- Bayilik: Bilişim Teknolojileri kapsamında ürettiği ürünler ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında bayilikler vermek veya almak,

F- Sunucu (Server) ve Alan Adı (Domain): Bilişim Teknolojileri kapsamında web tabanlı verilerin toplanması, işlenmesi ve internete bağlı ortamlarda ulaşılabilir olması amacıyla Sunucu (Server) hizmeti vermek, bu amaçla server bilgisayar ve donanımlarını satın almak, kurmak, kullanmak, yönetmek, desteğini sağlamak veya eğitimlerini vermek , Alan Adı (domain) satın almak, satmak, aracılık etmek, yönetmek, desteğini vermek,

konularında profesyonel hizmet anlayışına sahiptir.